Fonaments i prospectives de l'orientació porfessional a Catalunya

978-84-7584-063-5
CASTELLANO
209
200cm
125cm
PSICOPEDAGOGIA

L' obra que el lector té a les mans està constituïda per la selecció d'una sèrie de treballs apareguts entre 1983 i 1987 a les revistes Escola Catalana (d'Òmmum Cultural) i Guix, elements d'acció educativa, així com al diari A VUI, a més d'un conjunt inèdit de propostes lúdiques i jocs p;e- vocacionals.El principal objectiu d'aquest recull és divulgar una panoràmica general -alhora que aprofundida- de la història passada i contemporània de l'orientació escolar i professional a Catalunya. Històna que pot resultar interessant i alliçonadora per a l'Administració i els organismes educatius públics i privats que planifiquen i endeguen programes i serveis d'orientació escolar i professional amb la pretensió de ser innovadors i genuïns, desconeixent la tradició i la tasca pionera dels intel·lectuals que ens han precedit.Un altre objectiu del llibre és el de proporcionar un ventall de suggeriments metodològics i de recursos pràctics per a l'educació vocacional al final de l'escolaritat obligatòria: diferents tipus de guies per a l'orientació autoaplicada, la presa de decisions, el coneixement d'un mateix, l'orientació als pares de família, la informació professional, etc. Finalment, s'hi ofereix també una breu indicació dels objectius que poden assolir-se mitjançant jocs i activitats lúdiques i atractives de caire pre- professional.Per la novetat i actualitat dels seus continguts, aquest llibre pot resultar útil i valuós tant per als orientadors -pedagogs i psicòlegs- com per als mestres preocupats per la implantació de serveis d'ajut i orientació en els centres escolars, a fi de facilitar a l'adolescent el repte que representa l'entrada en el món laboral.